Classificação

Filtros:

Ano
2021

Pilotos

Posição Piloto Pontos Japan Japan Japan Japan Japan Japan Japan
1 Japan Tomoki Nojiri 83 232235237-
2 Japan Yuhi Sekiguchi 47.5 - 80.514178-
3 Toshiki Oyu 41 1722155 - -
4 Sena Sakaguchi 35.5 2 - 8.54615-
5 Japan Nirei Fukuzumi 34 113 - 20 - - -
6 Hiroki Otsu 33.5 - 62.51123-
7 Japan Ryo Hirakawa 31 815 - - 8 - -
8 Japan Nobuharu Matsushita 30.5 - - 5.58125-
9 Ritomo Miyata 24 456432-
10 Japan Tadasuke Makino 23 - - - 8411-
11 Japan Ukyo Sasahara 18 711 - - - - -
12 France Giuliano Alesi 17 - 2132 - - -
13 Japan Naoki Yamamoto 11 531 - - 2-
14 Sho Tsuboi 6 - 4 - - 2 - -
15 Japan Kazuki Nakajima 4 - - - - - 4-
16 Japan Kenta Yamashita 3 - - - - - 3-
17 Japan Yuji Kunimoto 3 3 - - - - - -
18 Japan Kazuya Oshima 2.5 1 - 1.5 - - - -
19 Japan Kamui Kobayashi 1 - - - - - 1-